Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky k přepravě pro dopravce

  • splatnost 45 dnů po obdržení originálu CMR, potvrzeného zákazníky a faktury
  • vzhledem k daňové povinnosti doručit tyto doklady do 15 dnů po přepravě
  • stojné při přepravě zboží mezi členskými státy EU do 24 hodin na nakládce či vykládce je zahrnuto v ceně
  • pojištění vozidla a nákladu v souladu s úmluvou CMR je předpokladem k převzetí objednávky
  • v případě, že dojde ke změně SPZ, typu vozidla, nedodržení termínu apod., ihned kontaktujte naši společnost
  • přímý kontakt se zákazníkem vyloučen
  • pokud není domluveno jinak, poplatky za silniční daň, celni odbavení, trajekty apod. hradí dopravce